Despre tehnologia EM

EM Microorganisme eficiente®
de către Prof. Teruo Higa

Informaţii şi aplicaţii pentru gospodărie, grădină şi agricultură


Ciclul naturii
Ansamblul ciclului de nutriţie pe pămînt este un lanţ: pămînt – plante – animale – om – pămînt. Un număr incalculabil de transformări se efectuiază constant. Mii de substanţe diferite şi milioane de specii de microorganisme (bacterii, ciuperci, drojdii, etc.) participă la aceasta. Omul poate stimula ori distruge aceste procese.

Ce sunt microorganismele
Microorganismele sunt fiinţe vii foarte mici (bacterii, drojdii, ciuperci, alge), care pot fi monocelulare sau multicelulare. Ele sunt aşa de mici încât nu devin vizibile la microscop decât la o mărire de cîteva sute de ori.

Mici assitenţi de un mare ajutor
În procesele vitale a acestui ciclu, micile microorganisme sunt de un mare ajutor. Există milioane de specii de microorganisme. Un singur gram de pământ conţine mii de miliarde de astfel de microorganisme. Ele transformă de substanţe nenumărate în nutrienţi pentru plante, animale şi oameni. Ele sunt cu alte cuvinte baza tuturor formelor de viaţă.

Să nu vă fie frică de microorganismele bune, ele sunt de timp îndelungat asistenţii noştri
Din timpuri foarte vechi, microorganismele ne ajută:
a face bere
a fabrica pîine
a produce varză murată şi alte alimente fermentate
a fermenta vinul şi alte băuturi alcoolice
a fabrica caşcavalul, iaurtul
sub formă de medicamente, în particular de antibiotice

Trei mari categorii
Microorganismele se împart în trei mari categorii:

Microorganisme de descompunere şi de degenerare. Metaboliţii lor sunt oxidanţi responsabili de putrefacţie, de descompunere şi de degenerare. În aceste procese se formează radicalii liberi (oxigen agresiv) care sunt la originea celor mai multe boli.

Microorganisme de structurare, de regenerare şi de fermentare. Metaboliţii lor sunt ANTIOXIDANŢII care sunt la baza sănătăţii solurilor, apelor, plantelor, animalelor şi oamenilor.

Microorganisme neutre, care sunt cantitativ cel mai mult reprezentate. Aceste microorganisme sunt adepţi care se comportă în element de structurare sau descompunere, urmînd preponderenţa celorlalte două grupuri.

Ce trebuie de luat în consideraţie aici
Înainte de a continua, trebuie să luăm în consideraţie că procesele de digestie şi de alimentare prezente în soluri se produc într-un mod foarte analog a celor din sistemele de digestie a animalelor şi a oamenilor. Solurile sunt sistemul de digestie a plantelor. Aceasta semnifică că de fapt doar ceea ce omul şi animalul poate să-şi permită pentru sănătatea lor ar trebui să fie la fel impuse şi solurilor noastre.

Starea microbiologică a Pămîntului
Din cauza poluării mediului, fertilizării artificiale a solurilor, luptei chimice contra paraziţilor şi a medicamentelor (în special a antibioticelor), microorganismele de descompunere sau multiplicat într-un mod vertiginos.
Vorbim despre o predominanţă de 98 % a microorganismelor oxidante, şi că acest dezechilibru se accentuiază din ce în ce mai mult, în timp ce proporţia lor ideală este doar de 2 % numai.
Din punct de vedere microbiologic, Pămîntul se apopie deci de sfîrşitul său, altfel spus de sfîrşitul fertilităţii sale. Fertilizanţii artificiali, pesticidele şi fungicidele nu pot să-l restabilească, efectele lor sunt chiar exact opuse.


Ce sunt EM?
EM înseamnă „microorganisme eficiente”. Ele au fost descoperite de Teruo Higa, doctor în agronomie şi profesor universitar în horticultură la universitatea Ryukyus din Okinawa (Japonia).
În EM trăiesc în echilibru peste 80 de specii diferite de microorganisme aerobe şi anaerobe unde unele trăiesc cu metaboliţii altora.
Drojdii, bacterii lactice şi bacterii fotosintetice formează cele mai mari grupuri a EM. Aceste microorganisme sunt la fel folosite pentru fabricarea alimentelor şi sunt profitabile pentru om si mediu din cauza compoziţiei lor optimale. Microorganismele din EM nu sunt modificate genetic.
Simbioza perfectă a microorganismelor eficiente creează forţe regenerative importante care dezvoltă efecte uneori foarte surprinzătoare în diferite medii.
Ceea ce fac EM să fie aşa de remarcabile, este acest amestec de 80 de specii de microorganisme care au împreună o acţiune de regenerare, structurare şi antioxidare care le conferă efecte extraordinare şi o gamă largă şi variată de aplicaţii aproape fără limite.

În mod concret, unde se întrebuinţează EM?

Sănătate deplină pentru voi, familia voastră, animalele voastre, grădina vostră...

Acasă, EM poate fi folosit atît în apartament cît şi în grădină.

Adăugaţi EM în apa de spălat rufele, podelele, vasele şi pe toate suprafeţele netede. Aceasta permite de a reduce considerabil folosirea de detergenţi. Aproape toate obiectele prezente într-o casă sau o grădină pot fi curăţate cu EM.

Dezodorizaţi, eliminaţi ruscurile patogene: putrezirea este la originea mirosurilor urîte, cu EM problema se schimbă fără riscuri sanitare sau olfactive.

Diminuarea impactelor agricole şi industriale...

Folosirea cea mai preţioasă a EM este ameliorarea calităţii microbiene a mediilor în care sunt introduse.
Pînă în prezent, se cercetează în permanenţă un cel mai mare randament reducînd în acelaşi timp paraziţii, bolile...Pentru aceasta, am apelat la chimie.

EM este folosit pentru a îmbunătăţi solul şi pentru a produce recolte sănătoase şi de calitate înaltă.

În producerea animalieră, utilizarea EM a permis diminuări remarcabile a mirosurilor neplăcute, dispariţia aproape totală a muştelor, suprimarea unor maladii, mărirea vădită a fertilităţii prin însămînţarea artificială, creşterea calităţii cărnii, laptelui şi ouălor ...
La nivel digestiv, EM permite o ameliorare a populării microbiene a intestinelor, evitînd astfel cea mai mare parte de probleme de diaree şi asigurînd o funcţionalitate digestivă optimală.

Datorită EM, calitatea solurilor suferă o transformare radicală, solurile se regenerează.

Plantele cresc mai repede şi sunt mult mai rezistente la boli şi dăunători. Devine deci mult mai uşor de aplicat metode de agricultură biologică.

În apă, EM atacă toate tipurile de poluări chimice sau organice.

În utilizări ecologice, EM este folosit pentru curăţirea apelor din iazuri, lacuri, rezervoare sau pentru curăţirea plajelor după scurgeri de petrol, reciclarea apelor uzate şi tranformarea deşeurilor organice în îngrăşăminte de calitate.

Viteza de rengenerare variază în dependenţă de gradul de poluare, volumul de apă tratat, temperatura aerului şi cantitatea de EM care o putem aplica.

Observaţii importante:

1. Pentru ca să aibă loc o schimbare rapidă a vieţii microbiene, am putea iniţial să mărim doza de aplicare, apoi ulterior s-o diminuăm;
2. E imposibil de a supradoza EM;
3. EM protejează şi regenerează mediul;
4. EM nu este obţinut prin sinteză chimică nici modificat genetic.